Problemi sa prijemom elektronske pošte

E mail servis je vrlo pouzdan i vrlo retko je problem na samom serveru ukoliko imate problema sa prijemom ili slanjem elektronske pošte. Pre prijavljivanja problema molimo Vas da pročitate najčešće slučajeve problema na strani klijenta. Pre bilo kakvog postupka utvrđivanja uzroka neispravnosti proverite da li funkcioniše veza sa internetom. Uglavnom je dovoljno pretražiti neki pojam preko www.google.com - serveri Google su gotovo uvek aktivni. Ukoliko Internet veza funkcioniše, nastavite dalje.

Simptom 1: Greška prilikom prijema mejla - odbijen pristup zbog lošeg username/password - pristup vašem veb sajtu moguć

Mogući uzroci:

1.1.1 Pogrešna šifra (password) ili korisničko ime (username)

1.1.1.a Proverite da li je uključen CAPS LOCK na tastaturi

1.1.1.b Username za prijem mejla mora biti cela e-mail adresa (ne samo prefiks ispred znaka @). Ukoliko ste e-mail adresu kopirali (copy-paste) proverite da li je iza poslednjeg karaktera mejl adrese prazan karakter (space)

1.1.1.c Proverite u podešavanjima (accounts>settings>server) da li je uključena opcije "server reqiures authentication"

1.1.1.d Proverite podešavanje servera: server name-> vasdomen.com port 110; u slučaju da koristite SSL pristup mail server name-> mail.vasdomen.com port:default Ukoliko je sve od navedenog u redu, molimo Vas da prijavite problem OVDE.

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net