Podešavanje - Mobilni uređaji

Podešavanje naloga za e-mail

Osnovni podaci - primer (podaci za Vaš servis dostavljeni putem e-mail, pismeno ili putem SMS )
U sledećim primerima koristićemo sledeće informacije.

NAPOMENA - POGLEDAJTE OBAVEZNO UPUTSTVO ZA PODEŠAVANJE KONKRETNOG E-MAIL PROGRAMA NA VAŠEM UREĐAJU I PODESITE PRAVILNO SVE PARAMETRE.
NEISPRAVNO PODEŠEN UREĐAJ MOŽE DOVESTI DO BLOKIRANJA PRISTUPA SVIH KOMPJUTERA U VAŠOJ MREŽI PREMA SERVERU !!!

    Naziv domena (primer): mojsajt.com
    Mejl adresa (primer) : primer.mejla@mojsajt.com
    Šifra: ****** (kako promeniti šifru za mejl nalog?)
    POP Server:mojsajt.com PORT: 110
    SMTP Server:mojsajt.com PORT:587
    IMAP Server:mail.mojsajt.com PORT (default)

User Name: primer.mejla@mojsajt.com

Password: **********

 

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net