plumCAT

plumCAT+ (ver. 5.2) plumCAT je program za katalošku organizaciju i prikaz proizvoda. plumCAT+ je vredan alat sa širokim spektrom mogućnosti, i uz relativno nisku cenu superioran program na tržištu Program plumCAT je opcioni modul plumCMS i pruža korisnicima brojne funkcionalnosti: Jednostavno i brzo unošenje proizvoda (sa ili bez podele na artikle) na više jezika Brze izmene informacija o proizvodu Dodeljivanje prateće tehničke dokumentacije svakom od proizvoda na više jezika Povezivanje proizvoda - relacije izmedju proizvoda (slični proizvodi, pribor, rezervni delovi) Kategorizacija i organizacija proizvoda.

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net