Povezivanje elemenata sajta

PlumCMS omogućuje dopunsko povezivanje elemenata sajta, kao što su header i footer.

Prilikom kreiranja svake stranice u proizvoljnom polju se doda jedan od prefiksa:

  • common_home_page (naglašava da je ovo glavna stranica)
  • common_header (naglašava da je ovo zaglavlje)
  • common_footer (naglašava da je ovo futer)

Tako PlumCms prepozna glavne elemente vašeg sajta, i automatski ih povezuje.

Povezivanje elemenata sajta

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net