Globalni CSS

CSS Editor kartica sadrži aktuelne css fajlove, koji se učitavaju globalno na svim ili opcionim stranicama (Layout page). Detaljnije o Layout page...

Struktura.css i katalog.css

Struktura.css fajl se učitava na svim stranicama sajta koje za svoj raspored (layout) imaju index.php

Katalog.css fajl se učitava sa tranicama koje imaju catalog.php za svoj layout.

ie6-7 hack.css i ie8-9

Napokon vaš sajt može sadržati poseban dizajn i za različite verzije internet explorer-a.

Globalni CSS

Snimanje CSS-a

Fajlovi mogu biti snimljeni na 2 načina. Prvi je kucanjem opšte ctrl+S na tastaturi, a drugi je preko kartice snimi promene.

Usled svakodnevnih grešaka koje se dešavaju prilikom dizajna vaše veb stranice, napravljeno je dugme Restore.

Ono pruža mogućnost odabira verzije, tako da uvek možete bezbrižno nastaviti gde ste stali.

Klikom na Restore karticu dobijate poslednjih 10 verzija snimljenih fajlova, sa prefiksom datuma i vremena kada je napravljen fajl

Globalni CSS

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net