Višejezičnost

Višejezičnost plumCMS-a

Višejezični sistem plumCMS-a obuhvata:

  • Stranice
  • Kategorije
  • Jedinice mere
  • Masku plumCMS (automatski se generiše)
  • Proizvode
  • Dokumente

Višejezični sistem plumCMS-a se deli u dve kategorije

  • Višejezičnost elemenata vidljivih na veb sajtu
  • Višejezičnost plumCMS softvera

Podešavanje jezika veb sajta

Jezici se podešavaju u kartici "Podešavanja" plumCMS softvera. U tabu "Jezici" opciono se definiše osnovni jezik veb sajta, i ostali sekundarni - koji se pojavljuju kao dodatni elementi.

(slika jezika stranica)

Svaki deo plumCMS softvera koji obuhvata višejezičnost, dobiće dodatne tabove prethodno odabranih jezika koji se nalaze pored id-a(stranice, kategorije, proizvod) ili dodatna polja za upis informacija (dokumenti, jedinice mere).

(slika jezika kategorija)

Takođe postoji mogućnost odabira menija (u vidu zastava, skracenica...), koji se prikazuju na samom sajtu, i njihova opciona vidljivost.

(slika sajta - meni jezika)

Podešavanje jezika plumCMS-a (maske i interfejsa)

U glavnom meniju plumCMS softvera, u gornjem desnom uglu, nalazi se dugme (u sredini) za podešavanje opcija korisnika. plumCMS interfejs za podešavanje opcija korisnika, sadrži polja "Jezik CMS maske" i "Jezik sajta" (plumCMS interfejsa).

Višejezičnost maske plumCMS-a obuhvata menjanje jezika svih tabova i opcija softvera, bez promene jezika samog interfejsa.

Višejezičnost plumCMS interfejsa se menja u polju "Jezik sajta", odmah ispod polja "Jezik CMS maske".

Sam plumCMS interfejs se može prebaciti na odgovarajući jezik (bez promene glavnog jezika sajta i maske softvera), gde obuhvata stranice, kategorije i proizvode.

Beleška: Ukoliko se jezik interfejsa promeni, sve stranice, kategorije, proizvodi će se prikazati samo na odabranom jeziku. Što znači da ukoliko ne postoje da odabranom jeziku, prikazaće grešku.

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net