plumCMS 6
Finalno rešenje
Plum CMS 6
Korak u budućnost

Baneri

Baneri se mogu automatski generisati na svakoj strani.

Baneri na glavnoj stranici

Banerima se pristupa preko kartice Baneri.

Baneri

Svaki baner ima svoj naziv, id i status. Statusom se uključuje i isključuje vdidljivost samog banera na naslovnoj stranici.

Opcije banera:

  • Pozicija
  • Širina/Visina banera
  • Targeti (url redirekcija u novi ili isti prozor)
  • Static/Slideshow (jedna ili lista sa više slika)
Baneri

Opcije Slideshow:

  • Trajanje ciklusa - Vremenski obrt slajda u sekundama
  • Trajanje efekta - Vreme samog efekta u sekundama
  • Vidljivih slajdova - Kolicina prikazanih slajdova u jednom ciklusu
  • Autoslide - Aktivacija funkcije Slide
  • Pagination/Listanje - Donja navigacija
  • Next/Previous kontrola - Bočna navigacija
Baneri

Dodavanje fotografija koje će se prikazivati na banneru vrši se klikom na dugme Add slide.

Svaka fotografija ima svoj naslov, tekst, url redirekciju i jezik targeta koje ako se ne podese, neće biti prikazane.

Baneri

Fotografijama se menja raspored prikaza klikom i povlačenjem dugmeta sa strelicama.

Baneri

Baneri za ostale stranice

U svakoj stranici se može opciono aktivirati baner. Sa desne strane na kartici Baneri, u ponudi su aktivni baneri.

Nakon odabira banera, opciono se aktiviraju slajdovi normalnim ili nasumičnim redosledom.

Baneri

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net