Vidljivost strana

Svaka stranica se može aktivirati ili deaktivirati po potrebi.

Postoje 2 načina promene statusa strana:

  • U samoj stranici
  • Preko kartice Stranice sajta

U samoj stranici

U desnom bloku, u kartici Opšte, menja se status stranice.

Vidljivost strana

Preko kartice Stranice sajta

U samoj listi ponudjenih stranica može se promeniti status klikom na zelenu ikonicu.

Vidljivost strana

Statusi

Statusi mogu biti kompletni članci, i verzije na aktivnim jezicima sajta.

Kompletan članak opcija pruža vidljivost same stranice na svim jezicima.

Verzija na jeziku opcija pruža vidljivost stranice na jezicima sajta koji su aktivni.

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net