Kreiranje / Brisanje proizvoda

Proizvod se može uneti preko glavnog plumCRM interfejsa. U kartici "Proizvodi", nalazi se plavo dugme "Dodaj novi proizvod".

Prvo se odabere jezik, a potom unesu obazna polja bez kojih se proizvod ne može snimiti.

Beleška: Prvo definisati proizvođače, pa tek onda dodati proizvode, zbog obaveznih polja.

Obavezna polja su:

 • Naziv (levi blok) - Naziv proizvoda
 • Kategorija (levi blok) - Kategorija u kojoj se nalazi proizvod
 • Model (desni blok) - Model proizvoda
 • Proizvođač (desni blok) - link
 • Status (desni blok) - link

Kratak/Dugi opis

Kratak i Dugi opis proizvoda su tabovi namenjeni za informacije o samom proizvodu. Iznad polja za unos sa leve strane nalaze se pomagala za formiranje teksta, a sa desne polje "Editor Show/Hide". Editor je prvenstveno upaljen, a kada se ugasi prikazuje se HTML istog teksta.

Arikli

Polje "Artikli" sadrži mogućnost unosa višestrukih kataloških brojeva, koje se dodaje na dugme "Plus" i višak se skida na dugme "Minus".

Opcije za svaki kataloški broj:

 • Dve cene
 • Stopa PDV-a
 • Jedinica mere (komad, metar, metar kvadratni, pakovanje)
 • Pakovanje (broj komada u paketu)
 • Pozicija (kojim redosledom će se prikazivati kataloški broj)
 • Status (Neaktivan, Regularan)
 • Kratak opis (Opis svakog kataloškog artikla - prikazuje se u pretraživaču proizvoda plumCMS)
 • Detalji

Povez

ani proizvodi

Proizvodi se prvo pronađu preko polja "Pretraga proizvoda", označe se u kvadratu levo u liniji reda tabele proizvoda, i snimi se na dugme "OK".

Nakon dodavanja povezanih proizvoda, pojavljuju se redosledom odmah ispod polja za pretragu proizvoda.

Opšte informacije o proizvodu

U desnom bloku glavnog interfejsa plumCAT za kreiranje proizvoda, nalaze se opšta podešavanja i informacije proizvoda:

 • Slika (dugme za ubacivanje slike)
 • Model proizvoda
 • Proizvođač
 • Status proizvoda - link
 • Seo Link proizvoda

Brisanje proizvoda

U plumCAT kartici "Proizvodi" pronađite proizvod i kliknite na dugme (desno) "izbriši" u obliku kante. U sledećem koraku se odabere način brisanja proizvoda, i snime se promene. Detaljnije o brisanju proizvoda...

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net