Više proizvođača

U plumCAT katalogu proizvoda može se dodati više proizvođača. Prvo se definišu proizvođači, a zatim se dodeljuju svakom proizvodu.

Definisanje proizvođača

U prvom koraku, u kartici "Proizvođači", nalazi se plavo dugme "Dodaj proizvođača". Ukoliko su proizvođači uneti, prikazuju se u obliku tabelarnog prikaza ispod dugmeta za dodavanje novih.

Opcije za dodeljivanje informacija o proizvođaču su:

  • Status - aktivno ili neaktivno
  • Default - Glavni proizvođač
  • Naziv
  • Info
  • Pozicija - u tabelarnom prikazu
  • URL - link ka stranici proizvođača
  • Slika

Brisanje / menjanja informacija o proizvođaču

U kartici "Proizvođači" u listi postojećih proizvođača, u svakom redu nalazi se dugme "Delete" u obliku kante koje služu za brisanje. Odmah pored njega nalazi se dugme "Izmeni" u obliku olovke, za menjanje postojećih informacija o proizvođaču (sadrži iste elemente kao i kod dodeljivanja novog proizvođača).

Ispod tabelarnog prikaza nalazi se podatak "Ukupno" koji prikazuje trenutni broj svih aktivnih i neaktivnih proizvođača.

Dodeljivanje proizvođača proizvodu

Nakon što se unesu proizvođači, sledi njihovo dodeljivanje svakom proizvodu. Napravi se novi proizvod, i u desnom bloku glavnog plumCRM interfejsa za kreiranje proizvoda, ispod slike nalazi se polje "Proizvođač" koje sadrži listu aktivnih proizvođača. Odabere se jedan od ponuđenih, i snime se promene.

Beleška: Uvek se prvo definišu proizvođači, pa se tek onda dodaju novi proizvodi. Ukoliko se polje "Proizvođač" izostavi prilikom kreiranja novog proizvoda, sam proizvod neće biti sačuvan jer je to jedno od obaveznih polja. Međutim ostala popunjena polja (sem obaveznih) će biti sačuvana, i pojavljuju se u interfejsu za dodavanje novog proizvoda (Kliknete da dugme "dodaj novi proizvod", i informacije će se i dalje nalaziti u poljima).

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net