Jedinice mere

Kreiranje Jedinica mera

Jedinice mere koje se dodaju svakom proizvodu (artiklu, kataloškom broju), prvo se definišu preko kartice "Jedinice".

U prvom bloku se nalaze podešavanja za kreiranje nove jedinice mere. Dovoljne su dve informacije Simbol (m,kg,l...) i Opis merne jedinice, u zavisnosti od jezika na kom se prikazuje prizvod u plumCMS-u.

U drugom bloku su prikazane postojeće jedinice mere. Popunjena polja imaju "Edit" ikonicu za promenu podešavanja, a prazna ostaju slobodna.

Promena redosleda prikaza jedinica se podešava preko dugmića "Redosled", koji se nalazi sa desne strane svake jedinice. Samim tim se menja prikaz jedinica mera prilikom kreiranja novog proizvoda.

Upotreba

U samom proizvodu, u polju "Artikli" , nalzi se polje "Jedinica" koje služi za dodeljivanje odgovarajuće jedinice mere proizvodu.

Beleška: Prvo se kreiraju potrebne jedinice mera, pa se zatim dodeljuju svakom proizvodu.

Automatsko dodeljivanje jedinice mere svim proizvodima preko CSV,XLS fajlova

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net