Dokumentacija proizvoda

Svaki proizvod ima svoj interfejs dokumentacije plumCRM-a. Njemu se pristupa na jednostavan način. Prilikom kreiranja proizvoda, u desnom bloku skroz dole, nalazi se plavo dugme "Dokumenti" koje omogućuje pristup opcijama dokumenata.

Dokumenti se mogu ubaciti, brisati u plumCRM dokumentacionom interfejsu, ili se mogu izmeniti informacije postojećih.

Ubacivanje, brisanje, menjanje dokumenata korak po korak...

U prvom bloku se nalaze opcije za ubacivanje dokumenta. Odmah ispod je tabelarni prikaz postojećih dokumenata sa opcijom brisanja ili menjanja informacija.

Mogućnosti:

  • Zasebne kategorije dokumenata
  • Vidljivost dokumenata
  • Lokalni / Eksterni dokument
  • Višejezičnost
  • Automatsko generisanje naziva dokumenata

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net