Kategorije proizvoda

plumCAT Kategorijama se pristupa preko kartice Kategorije.

Osnovne su Temp i Root, unutar koje se vrši svrstavanje podkategorija unutar stabla.

Brisanje, Kreiranje, Aktivacija kategorija

Nova kategorija se kreira klikom na dugme plus, koje se nalazi pored svake kategorije.

Prilikom kreiranja se podešava:

  • status Aktivne ili Neaktivne kategorije
  • Sort
  • Roditelj kategorija u kojoj se nalazi - generiše se automatski
  • Slika
  • Naziv i opisi kategorije na odabranim jezicima

U liniji naziva kategorije nalazi se dugme za stikliranje, kojim se odabrane kategorije premeštaju ili brišu. Obrisanim kategorijama se može pristupiti kroz kategoriju Temp koja se nalazi na kraju stabla, ili tabu Obrisane kategorije.

Prikaz kategorija na web sajtu

Podešavanja navigacije vašeg kataloga proizvoda se vrši u plumPAGE, u željenoj kategoriji koja se generiše na meniju. Više o Navigaciji...

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net