Kreiranje nove stranice


Formiranje nove stranice se vrši na Add New Page u

  • Strukturi sajta ili
  • Stranicama sajta

Dodavanjem stranice u Strukturi sajta se odmah definiše kategorija kojoj će stranica pripadati (što je moguće promeniti u svakom trenutku).

Struktura

formiranje stranice u Strukturi sajta

 

 

Struktura
formiraje stranice u Stranicama sajta

 

Formiranjem nove stranice se otvara editor Page Builder u kome vršite kreiranje stranice. Status novoformirane stranice je uvek ugašen i nije vidljiva na vebsajtu dok se ne aktivira. Da bi ste snimili novu stranicu neophodno je uneti naslov stranice u polje Title. Nakon klika na dugme Save changes nova stranica je formirana, a sa njom se formira i SEO link. Više o radu u Page Builder-u možete pročitati ovde.

 

Struktura

nova stranica

 

Takođe, formiranje nove stranice se može vršiti kopiranjem već postojeće stranice, pri čemu se kopiraju i sva podešavanja i mediji stare stranice, jedina razlika kod kopirane stranice je naziv stranice, pID i SEO link. Više o kopiranju možete pogledati ovde.

Možete izabrati kopiranje neke od stranica iz kategorije Templates koja se nalazi u Strukturi sajta.

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net