Uređivanje stranice - rad u Page Builder

Unos podataka na više jezika je olakšan jer se biranje jezika i izmena sadržaja vrši direktno u PageBuilderu za sve postojeće jezike. Narandžastom pozadinom je jasno istaknut trenutno aktivan jezik.

Nakon kreiranja nove stranice dostupne su kartice u gornjem levom meniju:

 • Page
 • Short description/META
 • CSS
 • JS
 • Options
 • Gallery
Strukturaslika 1

U desnom meniju (slika 2) su dostupne kartice:

 • Settings
 • Files
 • Media
 • Banners
 • Apps

 

Strukturaslika 2

PAGE - ovo je mesto gde nastaje sadržaj stranice. Sa leve strane, redom odozgo na dole, možete izabrati rad u :

 • text editoru
 • html editoru
 • html render preview desktop
 • html render preview mobile

Izborom rada u text editoru dobijate interfejs kao na slici 1. Ovde možete direktno unositi tekst ili ga kopirati iz postojećeg dokumenta. Upozorenje! Ako koristite tekst iz drugog izvora, kopirajte uvek plain text kako bi uklonili formatiranje i stilove. Npr. ako je izvor Word dokument  kopirajte tekst prvo u neki od osnovnih text editora, pa tek onda kopirajte tekst iz osnovnog tekst editora u plumCMS text editor.

Page Builder nudi bogat format meni koji će olakšati uređivanje teksta. Neke od opcija iz format menija su bliže objašnjene:

- formiranje linka - selektujte reč i kliknite na dugme Link, pojaviće se polje u koje treba uneti URL

- uklanjanje linka - pored dugmeta za link se nalazi dugme Unlink, selektujte link koji želite da uklonite i kliknite na dugme Unlink

- dodavanje slike - klikom na dugme Image otvara se polje u koje treba uneti URL slike. Sliku možete dodati i direktno iz lokalnog foldera (drag and drop). Brisanje slike u tekst editoru se vrši selektovanjem slike i Delete.

- dodavanje audio/video zapisa, animacija - klikom na dugme Flash otvara se polje u koje treba uneti URL Flash fajla

- dodavanje tabele - klikom na dugme Table dobijate polje u koje unosite broj kolona i redova i naslov tabele (caption). Ovde možete menjati izgled tabele - visinu kolona i redova, debljinu linije kao i poziciju hedera tabele.

- dodavanje emotikona, specijalnih karaktera i horizontalne linije je omogućeno posebnim komandama

 

SHORT DESCRIPTION/META (slika 3) sekcije:

 • Short description - kratak opis sadržaja stranice
 • Custom field - dodatno polje za sadržaj koji treba istakniti
 • Meta title - naslov strane koji se prikazuje u pretraživaču samo za tu stranicu
 • Meta description - kratak opis sadržaja stranice koji se prikazuje prilikom pretrage
 • Keywords - ključne reči za samu stranicu
Strukturaslika 3

Ovo znači da svaka stranica pojedinačno može imati svoje META elemente. Kada ovi elementi nisu uneti za stranicu oni se generišu na osnovu naslova stranice i meta descriotion teksta za sam sajt.

Od ponuđenih opcija najčešće se koristi Custom field polje. Prikaz sadržaja ovog polja se može uključiti ili isključiti kroz podešavanja kategorije stranice. Često se koristi kod teaser-a ili prikaza vesti.

CSS i JS - opcije za naprednije korisnike koji ovde mogu direktno uneti loklni css ili JavaScript / jQuery koji se odnosi izvšava samo na toj stranici. Više možete pročitati ovde.

 

 

OPTIONS - podešavanja za stranicu (slika 4):

 • Pristup strani - public podrazumeva da je stranica u pretraživaču svima vidljiva dok Private opcija omogućava pristup predefinisanim korisnicima
 • Redirect URL - kada je u podešavanjima kategorije stranice omogućena redirekcija URL, ovo je mesto gde se unosi URL za redirekciju pojedinačne stranice
 • Content HTML editor - aktivacija i deaktivacija HTML editora
 • Title - prikaz naslova strane se može isključiti
 • Page Wrapper - HTML naslova i sadržaja strane se obuhvata div tagom i definiše se ime klase
 • Hide this page on side/tab menu - uklanjanje prikaza naslova strane sa bočnog menija
 • Exclude from search - isključivanje strane iz pretrage
 • Visitors comments - na dnu strane se otvara interfejs za komentare posetioca sajta
 • Social network toolbox - omogućava opciju štampanja stranice i deljenje

Strukturaslika 4

 

GALLERY - slike se ubacuju preko kartice Gallery ili preko kartice Media. Galerija je kartica koja omogućava galerijski prikaz slika na stranici dok Media karticu treba koristiti za ubacivanje dokumenata.

 

SETTINGS

 • Status - stranica se aktivira ili deaktivira u celosti ili na pojedinim jezicima
 • Category - jednostavno premeštanje stranice po kategorijama
 • Position - sortiranje stranice u odabranoj kategoriji
 • Publish date - datum objavljivanja stranice
 • SEO link - ukoliko se ne upiše, nakon čuvanja stranice  se automatski upisuje naslov stranice
 • Tag - stranica se može tagovati i po potrebi prikazati zajedno sa ostalim tagovanim stranicama. Na ovaj način je moguće vršiti dopunsko povezivanje elemenata sajta
 • Picture - mesto za sliku koja će biti reprezentativna slika za stranicu

FILES - upload dokumenata za stranicu. Odmah se prikazuje url adresa, format i veličina dokumenta. Više možete pročitati ovde.

MEDIA - Povezivanje sa media serverom ili Cloud servisom (FTP konekcija) radi pregleda fajlova

BANNERS - na svakoj stranici se mogu aktivirati baneri koji su generisani u kartici PlumPage > Baneri. Aktivni baneri se mogu prikazati redom ili nasumičnim izborom. Više o generisanju banera možete pročitati ovde.

APPS

 • Gallery - aktivacija galerijskog prikaza slika koje su postavljene u kartici Gallery
 • Tagged pages - generisanje php koda za tagovane strane
 • Google maps - Geolokacija za svaku stranicu (GPS koordinate)
 • Price - Cenovni i rabatni sistem za stranicu (nezavistan od programa plumCAT)
 • Addressbook Relationship - svaka strana se može povezati sa jednom osobom iz kontakata čime je omogućeno dodeljivanje projekata liderima preko cms-a

Dodatne olakšice pri radu:

Klikom na zvezdu u gornjem desnom meniju formirate prečicu za pristup stranici koja vam je dostupna na glavnom prozoru i kad izađete iz PageBuldera.

Klikom na oko u gornjem desnom meniju se otvara stranica u pretraživaču.

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net