Navigacija kroz stranice

Kretanje kroz stranice može se vršiti na više načina:

  • Preko strukturnog prikaza (Struktura)
  • Preko prikaza stranica sajta (Stranice sajta)
  • Korišćenjem pretraživača / filtera stranica

Pretraživanje stranice u Stranicama sajta je moguće po nazivu stranice i po pID (Id stranice) - jedinstveni broj stranice koji možete pronaći pored naziva stranice u Strukturi sajta ili prilikom pregleda stranice u browseru (slika 3).

 

Struktura
pregled stranica i pID u Strukturi sajta
 
 
Struktura

pregled i filter stranica u Stranicama sajta

 

Struktura
pID prilikom pregleda stranice u browseru

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net