E-mail marketing

E-mail marketing se koristi za slanje poruka e-pošte u svrhu poboljšanja odnosa kompanije sa sadašnjim ili budućim klijentima, podsticnja lojalnosti klijenata, ponovnog poslovanja, i sticanja novih klijenata.

plumCRM omogućava:

 • slanje dizajniranih poruka koje mogu da sadrže tekst i sliku
 • određivanje targeta (ciljanih kontakata)
 • opcije automatskog slanja poruka prema unapred podešenom vremenskom rasporedu
 • praćenje kampanje radi identifikacije interesovanja postojećih i budućih klijenata
 • slanje poruka sa različitih e-mail naloga

Slanje poruka se vrši u plumCAT > Grupe > Dodaj kampanju (slika 1.)

 

Strukturaslika 1

Nakon otvaranja nove kampanje se pojavljuje interfejs (slika 2.)

Strukturaslika 2

 

Ovde se unose redom:

 • Naziv kampanje
 • Mejlova po ciklusu - određuje se broj poslatih mailova po jednom ciklusu
 • Mail nalog - vrši se biranje mail naloga sa koga se kampanja šalje
 • Strana kao e-mail poruka - upisati pID (page ID) stranice na kojoj je napravljen sadržaj poruke
 • E-mail tracking - praćenje rezultata kampanje
 • Auto trigger - podešavanje automatskog slanja poruka u određenim ciklusima
 • Manual Trigger - ručno slanje poruka
 • Target - slanje poruka određenoj grupi kontakata

 

U plumCAT > Grupe je moguće napraviti različite grupe kontakata i ciljano poslati različite poruke kontaktima svake kategorije. Moguće je napraviti celu stranicu u Page Builder-u i označiti je kao sadržaj poslate poruke.

 

 

 

 

 

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net