Kategorizacija i organizacija proizvoda/atrikala

Organizacija kataloga proizvoda je bez izuzetka najkompleksniji problem sa kojim se suočava svaka kompanija bez obzira da li se proizvodi prikazuju kao proizvodni ili prodajni program.

plumCMS omogućava kategorizaciju proizvoda prema jednoj ili više hijerarhiskih struktura.

  • prozvodi se prezentuju višejezično sa istim ili različitim asortimanom saglasno potrebama lokalnog tržišta
  • jednostavna promena cena ili sinhronizacija sa postojećim poslovnim softverom za materijalno/finansijsko poslovanje
  • lako i efikasno povezivanje proizvoda
  • ekstremno efikasan i kontrolisan modul za pretraživanje i filtriranje proizvoda unutar kataloga
  • izdvajanje novog proizvoda, prizvoda na akciji
  • generisanje kataloga u .pdf formatu prema izabranim kategorijama za odabrane proizvode

PlumDesign - Agencija za proizvodnju softvera i usluge dizajna

Jasenova 5, Beograd, Srbija, 011.2395.089, info@plum-design.net

Tehnička podrška: 011.2519.106 | support@plum-design.net